فرهیختگان در کانال تلگرامی خود عکسی منتشرنشده از سردار سلیمانی منتشر کرد. 

حاج قاسم