امان اله حسین پور  ، نماینده مردم اسفراین و عضو مجمع نمایندگان استان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:

‌شوراى نگهبان لازم است تا نیروهاى ناکارآمد و ضد انقلاب ، از نیروهاى ماهر و توانا و انقلابى سوا کند. به جاى تفرقه افکنى و کمک به دشمنان انقلاب، قدردان زحمات بزرگان باشیم و خود را براى حماسه اى دیگر آماده کنیم.