عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در پایان جلسه ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران گفت: ما منتظر بررسی و تفسیر حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان در مورد شرایط ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری هستیم. هرگونه برداشت را قطعا انجام می‌دهیم و حتما به دنبال اجرای قانون هستیم. 

وی ادامه داد: تاکنون این تفسیر به‌دست ما نرسیده است اما معتقدم این اقدام شورای نگهبان یک گام رو به جلو است. ما مجری قانون و مکلف به اجرای ماده ۵۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری هستیم. تفسیر حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری ملاک عمل ما خواهد بود. 

رحمانی فضلی خاطر نشان کرد: همه آمادگی ها برای برگزاری انتخابات فراهم شده است. امروز یک جلسه با ستاد انتخابات و یک جلسه در مورد امنیت برگزار کرده‌ایم. 

وی خاطر نشان کرد: ستاد انتخابات بیش از سه ماه است که کار خود را آغاز کرده است و متناسب در استان‌ها و شهرستان‌ها نیز برگزار می شود. تلاش این است که با رعایت مر قانون و فضای مناسب امنیتی و در سلامت کامل برگزار کنیم. دستگاههای ذیربط آمادگی کامل خود را برای همکاری در اجرای انتخابات و تأمین امنیت گزارش کرده اند.

رحمانی فضلی اظهار داشت: مستمراً بین دستگاه‌های مربوطه هماهنگی وجود دارد و همه پشتیبانی ها و ملزومات برای انتخابات فراهم است و هیچ نگرانی برای برگزاری انتخابات وجود ندارد.

وزیر کشور تاکید کرد: پیش بینی می کنیم که به یاری خداوند مشکل امنیتی در انتخابات، واقع نشود. ما در این دوره چهار انتخابات را همزمان با ۴ قانون متفاوت علیرغم همه پیچیدگی ها به حول قوه الهی برگزار می کنیم. هماهنگی ها با هیات های نظارت بر انتخابات شوراها و ریاست جمهوری فراهم شده است.