یک کاربر در توئیتری نوشت: علی شهبازی محافظ شاه در مورد تفریحات خانواده پهلوی مینویسد: آن زمانی که در کیش میلیونها دلار خرج میشد که محل تفریح درباریان شود و یک هواپیمای کنکورد از فرانسه چندتا خانم برای خوشگذرانی رضا پهلوی و همکلاسی هایش می آورد، مردم ایران محتاج یک شعله برق و یا اندکی آب تصفیه بودند.

پهلوی