محمدرضا احمدی سنگری  نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در توئیتی نوشت:

تمدید توافق با آژانس دور زدن آشکار قانون، مصداق استنکاف و مستوجب مجازات است.

به ویژه اکنون که تصمیم غرب برای فرسایشی کردن مذاکرات مشخص شده هیچ بهانه‌ای برای اجرای پروتکل الحاقی پذیرفته نیست.

دولت به نقض منافع ملی اصرار نکند.