محمود احمدی نژاد پس از ثبت نام، در یکی از خیابان‌های اطراف وزارت کشور، در میان هوادارانش، روی سقف یک ماشین رفت و به ابراز احساسات آنها پاسخ داد.

حجم ویدیو: 3.68M | مدت زمان ویدیو: 00:00:25