عامر کعبی  نماینده مجلس نهم با بیان اینکه دولت نتوانست به خاطر سوءمدیریت تحریم ها را کنترل کند، گفت: شرایط غیر قابل قبول تولید، اشتغال و معیشت مردم در حوزه اختیارات وزرا اقتصاد این دولت است که نتوانست تورم را به خوبی خنثی کند زیرا سیاست ها در حوزه مالی و اقتصادی، صادرات و واردات و همچنین گمرک نمونه شاخص عملکرد نامطلوب است.

وی افزود: تحریم های کشور بسیار جدی بود که طی این ۸ سال بیشترین فشار بر جامعه و مردم وارد شد به طوری که اگر این میزان تحریم برای سایر کشورها اتفاق می افتاد شاهد وضعیت بدتری بودیم چرا که تورم موجود در کشور طاقت فرسا است از طرفی باید بگویم باتوجه به اختیاراتی که دولت داشت به خاطر مدیریت ضعیف نتوانست شرایط را کنترل کند و نمره آن مردود است.

کعبی تصریح کرد: در حال حاضر کشور نیاز به دولت جوان انقلابی و کارآمد دارد که با توجه به شرایط فعلی اقتصادی بتواند مقوله های تولید، اشتغال و سیستم بانکی را احیا کند؛ امروز شاهدیم موسسات مالی از رسالت اصلی خود خارج شده و به سرمایه گذاری در حوزه طلا و مسکن وارد شده‌اند.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مهم ترین مشکل جدی در کشور علاوه بر اقتصاد و معیشت مردم موضوع اشتغال ، تامین مسکن و رفع فاصله طبقاتی بین عده ای خاص است که باید تلاش شود این شکاف ها کم تر شده و با استفاده از تخصص علم و دانش نخبگان ایرانی کشور پوست اندازی کند.