افكار نيوز - روزنامه گاردين نوشت دخالت های نخست وزیر تازه کار در مورد مسائل مختلف بین المللی سرو صدای زیادی به پا کرده است.

طرفداران وی از سادگی لحن وی تعریف و تمجید می کنند. اما منتقدان سخنان بی پروای وی را برای منافع کشور مشکل ساز تلقی کرده اند.
آنچه وی در طول سفرهای این هفته اش بر زبان آورده ممکن است نتیجۀ دیدار هفتۀ گذشتۀ وی با اوباما باشد. اوباما پس از آن دیدار در کنفرانس خبری مانند گربه ای که به طعمه رسیده باشد رفتار کرده و دیدار آقای کامرون را یک شروع عالی توصیف کرد.

این روزنامه انگلیسی می افزاید: وقتی کامرون نوار غزۀ محاصره شده را به زندان تشبیه کرد در حقیقت کاری را انجام داد که اوباما خودش نمی‌توانست پس از دیدار با نتانیاهو انجام دهد.
وقتی از پذیرفته شدن ترکیه در اتحادیه اروپا طرفداری کرد در حقیقت سخنان اخیر رابرت گیتس را تکرار کرد. وقتی از موضع ترکیه در مورد ایران سخن گفت مانند این بود که از روی کتابی نوشته وزارت امور خارجۀ آمریکا عمل می کند. در دهلی و در مورد قدرت هسته‌ای هند پا جای پای دولت بوش گذاشت و زمانی که از پاکستان برای حمایت از تروریسم در خاک همسایگانش انتقاد کرد داشت از زبان اوباما سخن می‌گفت.

پايان خبر/ب.