پس از ثبت نام نامزدی ریاست جمهوری ، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای تمرکز بر انتخابات ۱۴۰۰ و استفاده نکردن از امکانات و فضای کار دولت درخواست مرخصی‌اش تا روز انتخابات را به رئیس جمهور داده است؛ او اکنون منتظر پاسخ حسن روحانی به این درخواست است.