افكار نيوز- روزنامه آمريكايي ويكلي استاندار در انتقاد از رفتارهاي باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا نوشت كه اوباما شبيه يك رئيس جمهور نيست.
این روزنامه افزود: اوباما سال ۲۰۰۸نامزدی خود برای ریاست جمهوری آمریکا را اعلام کرد. درسال ۲۰۱۰ باراک اوباما رئیس جمهورقول داد، کارهای خارق العاده ای انجام دهد.
اوباما وعده‌های بسیاری را به مردم آمریکا داد که البته درانجام آنها ناکام ماند.
ویکی استاندارد می افزاید باراک اوباما فقط دریک مسئله بطورخیلی عالی عمل کرد وآن این بوده که هر چقدر ازمدت ریاست جمهوری او می گذرد، وی نشان داده که به هیچ عنوان لیاقت رئیس جمهوربودن را ندارد.
این روزنامه امریکایی می‌نویسد: حتی نویسندگان شدیدا طرفدار اوباما درنشریاتی چون هافینگتون پست و واشنگتن پست نیز از رئیس جمهورآمریکا دعوت کردند تا درجهتی گام بگذارد که معنایی جز وحدت بخشیدن و درست کارکردن نداشته باشد.
در واقع می توان چنین گفت که اوباما احتمالا فضایی برای خود درست کرده که به هیچ عنوان راه فراری ازآن برای خود نمی‌بیند. باراک اوباما با عملکردهای نادرست، بسیاری ازدرها را به روی خود و بالطبع حزب دمکرات بسته است.

ویکلی استاندارد ضمن انتقاد وعده های دروغین رئیس جمهور امیرکا گفت: اوباما وعده های بسیاری ازجمله درزمینه اصلاحات اقتصادی داده بود که درانجام همه آنها کاملا ناکام ماند. این مقاله می افزاید اگر چه هنوزشاید زمان برای ایفای وعده های اوباما وجود داشته باشد، اما مطلبی که حائز اهمیت است این می باشد که باراک اوباما درتمامی مراحل سپری شده از دوران ریاست جمهوری خود، صرفا سیاست هایی را اتخاذ کرده که فقط و فقط خود پسندانه می باشند.
ویکلی استاندارد در پایان نوشت چنانچه اوباما واقعا بخواهد بعنوان یک رئیس جمهوردیده شود، می بایست گام درجهتی بردارد که خلوص نیت وی درکارکاملا آشکارباشد. اوباما همیشه ادعا کرده که افرادی چون جورج واشنگتن وآبراهام لینکلن الگوهای واقعی او هستند، اما باید به اوباما پیشنهاد کرد که بهتراست راه وروش اداره کشور را نیز ازآنها یاد بگیرد و شاید برای این کار نیاز به مطالعه بیشترداشته باشد. خیلی کارلازم است توسط اوباما انجام بگیرد تا بلکه بعنوان یک رئیس جمهور دیده شود.

پایان خبر / ب.