افكار نيوز: جان كري رئيس كميته روابط خارجي مجلس سناي آمريكا روز يكشنبه با تاكيد بر پا برجا بودن نظام جمهوري اسلامي ايران تصريح كرد كه آمريكا بايد با ايران وارد مذاكره شود.
کری یکشنبه شب در مصاحبه ای با فرید زکریا، مجری برنامه جی پی اس به نقش مهم ایران در منطقه و اهمیت برقراری تعامل با این کشور اشاره کرد. وی افزود: بر اساس اطلاعاتی که به دست من رسیده است نظام ایران، نظامی پابرجاست، پس آمریکا باید با در نظر گرفتن این موضوع با ایران وارد مذاکره شود. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا در ادامه تصریح کرد که کشورش برای برقراری تعامل با ایران و وارد مذاکره شدن با تهران، مسئولیت دارد و باید این مسئولیت را بپذیرد.

پايان خبر/ب.