​سید مهرداد ویس‌کرمی نماینده خرم آباد و چگنی در صحن علنی امروز به دولت، شورای امنیت ملی و تیم مذاکره کننده ایران در وین درباره حفظ شأن و جایگاه مجلس و اجرای قانون اقدام راهبردی تذکر داد.

وی در ادامه به افرادی که از آزادی مصرح در قانون اساسی در جهت تضعیف جایگاه و نهاد قانونی استفاده می‌کنند و از تریبون مجلس از هنجار شکنی دفاع می‌کنند، تذکر داد و انتقاد کرد.

ویس‌کرمی اظهار کرد: هیئت رئیسه جدید نقایص قبل را برطرف و رفع کند.

این نماینده بیان کرد: وزیر نیرو ۳ بار برای حضور و پاسخ به سؤال من و دیگر نمایندگان  در کمیسیون انرژی سهل انگاری یا خودداری کرد.

وی درباره مسائل منطقه و حوزه انتخابیه‌اش به مسئولان اجرایی مربوط تذکر داد.