امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش صبح امروز پنجشنبه با حضور در پایگاه هوایی برادران شهید دلحامد چابهار از بخش‌های های مختلف این یگان از جمله گردان‌های شکاری، آلرت، گردان پهباد و شیلترهای هواپیما جنگنده میراژ و اف ۴ بازدید و ضمن دیدار چهره به چهره و خدا قوت به فرماندهان، خلبانان و کارکنان از اقدامات جدید و مهم صورت گرفته تقدیر و تشکر کرد.

نصیر زاده

گفتنی است که با حضور فرمانده نیروی هوایی ارتش، گردان میراژ و مهمانسرای کانون ۲ پایگاه هوایی شهیدان دلحامد که مدتی در حال بازسازی و تجهیز بود، افتتاح شد.