هادی بیگی‌نژاد  نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس در توئیتی نوشت:

"همانطور که رهبری گفتند، محور در کشور می‌بایستی کار و عمل باشد.

کسانی که مشوق عدم مشارکت هستند، قطعاً بعد از ‎ انتخابات هم دنبال جنجال کردن در کشور خواهند بود.

راه تغییر وضع موجود فقط از مسیر مشارکت در انتخابات و انتخاب فردی عملگرا می‌گذرد."