ابراهیم عزیزی  نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس  و رئیس کمیته امنیت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:

رهبرمعظم انقلاب در آغاز فعالیت سال دوم ‎مجلس، 3 رویکرد مهم ترسیم کردند:

1- توجه به ‎ معیشت اقشار ضعیف

2- حل مشکل ‎اشتغال

3-‎مبارزه با وارداتچی ها

به فضل ‎خدا با تشکیل ‎دولت پاکدست،وفادار و ‎انقلابی درکنار مجلس، این خواسته های به حق به نتیجه خواهد رسید.