جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به تصویب تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی در این کمیسیون، گفت: این تحقیق تفحص پس از تصویب در کمیسیون، در نوبت صحن علنی پارلمان قرار دارد که پس از تصویب، مراحل اجرای آن آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه پس از تصویب سعی خواهیم کرد در مدت زمان کوتاهی این موضوع را به سرانجام برسانیم، ادامه داد: پس از تشکیل کمیته تحقیق و تفحص و انجام روند آن،گزارشی تهیه و در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.

نماینده رشت در مجلس با اشاره به جزئیات این تحقیق و تفحص عنوان کرد: نمایندگان مجلس بیشتر به دنبال این هستند که چرا قانون حقوق و دستمزد رعایت نمی‌شود و برخی دستگاه‌ها تا ۲۰ میلیون تومان پرداختی دارند و یک دستگاه دیگر ۳ میلیون پرداختی دارد.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه پرداخت‌های غیر تعادلی در حقوق ها باعث شده که مردم گلایه مند شوند، گفت: باید مشخص شود عوامل عدم اجرای قانون چه دستگاهای هستند آیا سازمان امور استخدامی و یا سازمان برنامه و بودجه به قانون عمل نمی‌کنند که باید این موضوع مشخص شود.