مجتبی توانگر  نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات،اسلامشهر و پردیس  درمجلس و رئیس کمیته اقتصاد انرژی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:

۴ عنوان اقدام نظارتی ‎ مجلس یازدهم

- نظارت‌های میدانی رئیس مجلس

- کارت‌های زرد مجلس به وزرا

- ۹تحقیق و تفحص‌های تصویب‌شده در صحن علنی

- گزارش‌های ارجاع شده به قوۀ قضائیه