مهدی دوستی سخنگوی شورای هماهنگی ستادهای حامی آیت الله رئیسی شد.

دوستی پیش از این رئیس ستاد مرکزی سعید محمد بوده است.