به گزارش افکار نیوز، امیرابراهیم رسولی سخنگوی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با اشاره به جلسه یکشنبه شورای ائتلاف گفت: بارای اکثریت قاطع اعضا،  «تعهد به لیست ائتلاف» تصویب شد. با این مصوبه کسانی که در فرآیند شرکت کرده و درلیست ۲۱ نفره حضورخواهند داشت متعهد می‌شوند تا در لیست دیگری حضور نداشته باشند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال با این مصوبه آقایان چمران و سروری صرفا سرلیست ائتلاف نیروهای انقلاب خواهند بود. رعایت حق الناس واجرای عدالت برای کاندیداهایی که درفرآیند شرکت کردند ازمهمترین دلایل این مصوبه تلقی می‌شود. 

رسولی افزود: همچنین دراین جلسه مقرر شد تا پایان هفته مراحل مصاحبه و ارزیابی ۸۴ کاندیدای  منتخب مجمع عمومی برای تعیین لیست ۲۱نفره توسط هیئت انتخاب انجام شود.