شورای هماهنگی ستادهای دانشجویی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی با انتشار بیانیه‌ای در راستای راهبری سازماندهی و کنشگری جریان دانشجویی در عرصه انتخابات ریاست جمهوری  اعلام موجودیت کرد.

این ستاد متشکل از فعالین دانشجویی دانشگاه‌های مختلف بوده و مسئولیت آن را هادی ژیان بر عهده دارد.

متن بیانیه  شورای هماهنگی ستادهای دانشجویی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی به شرح زیر است:

شورای هماهنگی ستادهای دانشجویی آیت الله سیدابراهیم رییسی در راستای راهبری سازماندهی و کنشگری جریان دانشجویی در عرصه انتخابات ریاست جمهوری پیش رو و با هدف تلاش حداکثری جهت افزایش مشارکت و تقویت گفتمان انقلاب اسلامی در وهله اول و  تشکیل دولت مردمی آیت الله سید ابراهیم رییسی تشکیل شده است. 

این ستاد متشکل از فعالین دانشجویی دانشگاه‌های مختلف بوده و مسئولیت آن را هادی ژیان بر عهده دارد.

زمینه سازی فعالیت تمامی دانشجویان دغدغه مند و علاقه مند به سرنوشت کشور، دعوت از تمامی اقشار و آحاد مردم برای شرکت در انتخابات و روی کارآوردن دولتی تحول خواه، مردمی و عدالت محور و همچنین ترسیم آینده ای روشن از ایرانی قوی مبتنی بر کارنامه و توان آیت الله رییسی برای حل مسائل اساسی مردم خصوصا بحث بهبود وضع معیشت و فساد را می توان از جمله مهم ترین ماموریت های شکل گیری این شورا عنوان کرد.

تشکیل دولت مردمی برای ایرانی قوی جز با حضور موثر تمام ظرفیت‌های دانشجویی کشور اعم از سلایق و گروه‌های مختلف امکان پذیر نبوده و در این راستا از همه دانشجویان و جوانان عزیز دعوت می شود تا جهت فراهم کردن مقدمات ساخت آینده ایران، به این ستاد بپیوندند.