سیدجواد حسینی کیا نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در توئیتی نوشت:

جریانات ‎انحرافی و ‎ فتنه می خواهند انتخابات را کمرنگ جلوه دهند ولی حضور حداکثری آحاد جامعه در ‎ انتخابات1400 باعث یأس، ناامیدی و برملا شدن نقشه های شوم آنها می شود.