صدا و سیما همیشه، ساعت مشخصی برای تحویل مستند انتخاباتی به منظور بازبینی توسط اعضا شورای نظارت بر تبلیغات دارد، حالا نرسیده، اصلاح داشته، هرچه! چرا در مجازی منتشر نمی‌کنید؟!

 

 

پاسخ جالب رضوی به ادعای همتی درباره مستند تبلیغاتی اش