سید پویان حسین پور در توئیتی نوشت: محور تبلیغاتی همتی ، تکرار الگوی ۸۸ احمدی‌نژاد است تا تمام رقبای خود را زیر یک پرچم معرفی کند و بر همین‌ اساس تبلیغ می‌کند که هر پنج نفر کاندیدای انقلابی در مقابل او هستند.

این درحالی‌ست که به تعبیر علی زاکانی ، امروز ۸۵ میلیون نفر جمعیت کشور در مقابل او و تفکراتش هستند.

توییت

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.