حسن شجاعی علی آبادی درباره عملکرد اجلاسیه اول مجلس یازدهم گفت: این مجلس با وجود انجام اقدامات موثر در راستای کاهش دغدغه معیشتی مردم گام های خوبی را برداشت اما به دلیل گرفتار شدن در حاشیه ها عملا کمتر دیده شد البته باید این نکته را  اضافه کرد که حاشیه سازی ها بدون هیچ بهانه ای به وجود می آمد. 

نایب رئیس اول کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم ادامه داد: این حاشیه سازی ها باعث شد تا عملکرد مجلس و تاثیری که برفضای کشور و مردم داشت به خوبی احساس نشود.

وی افزود: با توجه به آنچه گفته شد مجلس کارنامه قبولی را توانست در یکسال گذشته داشته باشد و در بعضی از موضوعاتی که شاید دو یا سه دهه، همه منتظر تصویب آن در مجلس بودند در این مدت محقق شد.

شجاعی علی آبادی بیان کرد: به عنوان نمونه قانون اخذ مالیات از خانه های خالی یا مجموعه ای از مصوباتی که مجلس یازدهم در بودجه 1400 به نفع مردم و اقتصاد و معیشت مردم داشت که طبیعتا در سال جاری آثار آن برای ملت ایران روشن خواهد شد.

وی ابراز کرد: اقتصاد کشور در اختیار دولت است بر این اساس اگر اراده دولت برای حل مشکلات اقتصادی نباشد قطعا اقدامات مجلس در کوتاه مدت نمی تواند موثر باشد بنابراین با توجه به این نکته می توان عملکرد مجلس را به نفع مردم دانست.