مرتضی محمودند با اشاره به مذاکرات هسته ای در وین گفت: در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عراقچی عرض کردم که نباید هیچ تعجیلی در مذاکرات باشد و بدون برنامه ریزی و تحقق اهداف مورد نظر، کوچک ترین گامی نباید برداشته شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: بارها غرب به سرکردگی آمریکا، اسرائیل و اتحادیه اروپا بخصوص انگلیس تمام توان خود را برای بازی با دیپلماسی ایران گذاشتند که این بازی نباید ادامه پیدا کند.

وی افزود: این نوع بازی که غربی ها در قبال ایران پیش گرفته اند بسیار مضحک بوده و نباید به منوال گذشته تکرار شود به این دلیل که بارها از این ناحیه آسیب دیدیم و دیگر جای خطا نیست.

محمودوند تصریح کرد: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری بر رفع تمام تحریم ها و راستی آزمایی تاکید داشتند، به آقای ظریف گفتم که این موضوع  پچیده نیست و راه تیم مذاکره کننده در وین روشن است، وزارت امورخارجه جز در موضوع هسته ای اجازه مذاکره در هیچ زمینه ای ندارد. 

وی ابراز کرد: حداقل شرایطی باید ایجاد شود که مذاکره کنندگان سواد سیاسی،دیپلماسی،روابط بین الملل به منصه ظهور بگذارند تا بدانند دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی قوی است و اگر جایی کوتاه آمده و امتیازی داده در راستای اعتماد سازی برای جهانیان بوده و به دنبال تنش و بمب هسته ای نیستیم.

وی تاکید کرد: غربی ها بر اساس سابقه ما باید بدانند که بدون شعار، فریب و جریان سازی باید با برنامه صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران برخورد کنند تا حسن نیت آن ها ثابت شود.