علیرضا زاکانی نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در نشست خبری که صبح امروز برگزار شد ضمن رونمایی از سامانه دولت یار اظهار داشت: دولت ما اساس کار خود را بر مبنای مشارکت مردم گذاشته است.ما با مدل مشارکت مردم برمحور نخبگان طرح ها و برنامه های خود را برای عرصه های مختلف آماده کرده ایم و اگر مردم در صحنه باشند ناامیدی معنا ندارد و مشکلات حل شدنی است.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: اگر نخبگان محور حرکت و تحول باشند، دیگر بحران و مشکلی نداریم و با برنامه های موجود می توانیم در مدت چهار سال تحولی عظیم ایجاد کنیم. کشور ما شایسته بزرگی و عظمت است و اساس برنامه های ما بر اساس واقعیات جامعه است. باید طرح امایش سرزمینی برنامه ها را تدوین کنیم تا بتوانیم تحولی عظیم ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: ما از ده سال قبل کار تحقیق را آغاز کرده و نظام مسائل کشور را از ۴ سال پیش در ۱۸ پروژه ملی ترکیب کرده و یک مدل برای گره گشایی در عرصه هایی مانند مسکن، بیکاری و ... آماده کرده ایم.