آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جمع خبرنگاران گفت: از ۵ دقیقه‌ای که برای من کمیته تبلیغات انتخابات در نظر گرفته بنای استفاده را ندارم.

وی در این باره افزود: پنج دقیقه برای بنده وقت گذاشتند که از خودم دفاع کنم، اما بنده از این 5 دقیقه استفاده نمی‌کنم. مردم خودشان پاسخ اتهامات را دادند و پس از این هم خواهند داد.