یک کاربر در توئیتی با انتشار تصاویری از مجاهدت محمدباقر قالیباف در برهه های مختلف انقلاب و سفر استانی اخیر رئیس مجلس، او را اینگونه توصیف کرد: سندرم بی‌قرارِ جهاد و خدمت.

4

3

1

2