کیانوش جهانپور رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت در واکنش به سخنان مهرعلیزاده در مناظره در توئیتی نوشت: استحضار دارید جایی واکسن کرونا ده تا و صدتا و هزارتا نمیفروشد مگر در بازار سیاه و واکسن فیک و مافیا ی قاچاق!

برای روشن شدن مطلب، منتظر می مانیم آقای مهرعلیزاده فهرست مدعیان واردات واکسن مورد نظر خود، مستندات اصالت کالای ادعایی و پروفرم ها را ارائه کنند.

دانستن حق مردم است!

توییتر