زهره الهیان نماینده مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: در مناظره دوم معنای انحصارطلبی را فهمیدیم. همتی ۶۰ درصد جوانی را که رای نمی‌دهند را به نفع خود مصادره کرد.

همتی در پاسخ به زاکانی : از ۶۰ درصد جوانی حرف می‌زنم و دفاع می‌کنم که رای نمی‌دهند.

آقای همتی این ۶۰٪ جوان در اعتراض به عملکرد دولت تدبیر وامید ناامید شده‌اند و رای نمی‌دهند.

زهره الاهیان