علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسه غیرعلنی امروز (چهارشنبه 19 خرداد) قوه مقننه خبر داد و گفت: موضوع این جلسه درباره ارائه گزارش هیئت 5 نفره، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها ی اسلامی شهر و روستا است.

وی ادامه داد: برخی از نمایندگان به نحوه تائید صلاحیت ها ی داوطلبان انتخابات شوراها اعتراض داشتند که در این جلسه قرار است اعضای هیئت مرکزی نظارت بر  این انتخابات درباره نحوه تائید صلاحیت ها و نحوه رسیدگی به اعتراضات داوطلبان گزارشی را ارائه کنند.

نماینده محلات در مجلس اضافه کرد: قرار است چند تن از نمایندگان نیز به اظهار نظر درباره نحوه تائید صلاحیت ها در انتخابات شوراها بپردازند.