​جلال رشیدی کوچی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی با انتقاد از برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که در مناظره‌ها و سایر تبلیغات انتخاباتی خود مسائل اخلاقی را رعایت نمی کنند، گفت: این افراد باید دست از شعارهای تاریخ مصرف گذشته بردارند و به دنبال ارائه برنامه های خود باشند و بدانند مردم شاهد و ناظر بر گفتار و کارهای آنان هستند.

وی بیان کرد: نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید به این مسئله واقف باشند که با توهین و تهمت به دیگران و بیان مسائل تاریخ مصرف گذشته نمی توانند برای خود رأی جمع کنند.

نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید از فرصت های تبلیغاتی خود برای ارائه برنامه ها و راهکارهای حل مشکلات کشور استفاده کنند و از بداخلاقی ها و طرح مسائل سطح پایین دست بردارند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: مردم ما فارغ از مسائل حزبی، جناحی، گروهی و سیاسی برنامه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را مورد ارزیابی قرار می دهند و امیدواریم در مناظره بعدی شاهد بداخلاقی هایی که از سوی برخی از نامزدها در دو مناظره قبلی شاهد بودیم، نباشیم.