جواد امام عضو جبهه اصلاحات درباره رویکرد جبهه اصلاح طلب برای حمایت از عبدالناصر همتی و محسن مهرعلیزاده در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم گفت: هنوز نمی توانیم درباره وضعیت مهرعلیزاده و همتی در انتخابات تصمیم گیری کنیم، چون جبهه اصلاح طلبان باید در این باره تصمیم گیری کند. 

امام ادامه داد: جبهه اصلاحات هنوز درباره حمایت از این دو نامزد تصمیم گیری نکرده است و  سید محمد خاتمی هم موضوع کاندیداتوری و انتخابات و تصمیم گیری درباره حمایت از نامزد خاصی را به جبهه اصلاحات واگذار کرده است. 

عضو جبهه اصلاحات ایران با تاکید بر اینکه محمد خاتمی خودش مستقلا به حمایت از همتی یا مهرعلیزاده ورود نخواهد کرد، تاکید کرد: ارزیابی من این است که تصمیم جبهه اصلاحات با توجه به فضای شکل گرفته در جامعه نسبت به انتخابات شکل خواهد گرفت و جبهه اصلاحات مستقل از جامعه و اقبال آن، تصمیمی نخواهد گرفت. 

این فعال اصلاح طلب افزود: با توجه به برنامه هایی که دائما در حال تغییر هستند و با توجه به عدم توازن بین نامزدهای اصلاح طلب و اصولگرا، این مناظرات خیلی نمی تواند در فضای انتخابات تاثیر گذار باشد.