علیرضا زاکانی نامزد سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری درباره جایگاه زنان در دولت خود، اظهار کرد: به عنوان جایگاه ویژه یک حداقلی را برای زنان در دولت خودم قائل هستم، بنده معتقدم که نیازمندان یک وزارتخانه برای خانواده ایم.

این نامزد سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری افزود: این وزارتخانه برای زنان، کودکان، نوجوانان و جوانان باید باشد و با توجه به ویژگی بانوان حتما مسئولیت آن باید برعهده بانوان باشد.

زاکانی با تاکید بر اینکه برای سایر فعالیت‌های بانوان در عرصه‌های دیگر هیچ محدودیتی وجود ندارد، ادامه داد: از زنان مبتنی بر شایستگی‌شان در دولت بهره خواهیم برد.

وی خاطرنشان کرد: سقف حضور بانوان در عرصه‌های مختلف مشخص نیست، چراکه براساس شایستگی، افراد در کابینه ام حضور پیدا خواهند کرد.