صفحه اینستاگرامی نگار رسانه نوشت: تعدادی از هنرمندان جوان لبنانی، طرحی از هنرمندان ایرانی را که تصویر دروازه ورود به فلسطین بود، به همراه جمله ای از رهبر انقلاب، بر روی دیوار مرزی فلسطین اشغالی با لبنان در منطقه «کفر کلا، بوّابة فاطمة» نقاشی کردند.

جمله ای که در این نقاشی درج شده است، آخرین جمله رهبر انقلاب در سخنرانی عربی روز قدس امسال بود: «تحرّکوا باسم الله إلی الأمام، واعلموا أنّه: وَلَیَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ»؛ به نام خدا به جلو حرکت کنید و بدانید که: قطعاً خدا به کسی که [دین] او را یاری میکند، یاری میدهد.»

فلسطین

فلسطین