محمد صالح جوکار با تاکید بر شفافیت در مورد شاخص های مدیر و مدبر بودن برای احراز صلاحیت نامزد های  انتخاب ریاست جمهوری  گفت: تعریفی که از مدیر مدبر بودن در اصلاح قانون انتخابات داشتیم و شاخص های آن تبیین شد.

رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها ادامه داد: تعریف فعلی که از مدیر و مدبر ارائه شده باید شفاف سازی شود که مدیر و مدبر چیست و چه عناوینی دارد.

وی افزود: کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در قالب طرح اصلاح قانون انتخابات شاخص های مدیر و مدبر بودن را تعریف کرد اما هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام رای نداد و تصویب نشد.

وی ابراز کرد: شورای نگهبان بر اساس تفسیر و تعریف خود از مدیر و مدبر بودن، سعی بر رعایت این نکات داشت با وجود این که نتوانستیم آن را به قانون تبدیل کنیم اما در عمل این شاخص ها تعیین شد.

رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها عنوان کرد: فردی که قرار است به عنوان مدیر در راس امور قرار بگیرد باید کارآمدی خودش را اثبات کرده باشد. مدیری که دارای ضعف عملکرد باشد و نقطه مثبتی در پرونده او نیست قطع مسلم در حوزه برنامه ریزی نمی تواند در زمره افراد موفق قرار بگیرد.

جوکار اظهار کرد: متاسفانه برخی افراد وارد انتخابات می شوند که قول هایی می دهند یا حرف هایی را بیان می کنند که مردم فکر می کنند قرار است آن ها کار کنند. مردم به این برنامه های کاندیدا توجه دارند و کسی که دارای کارنامه قابل قبول باشد در نزد آن ها مردود است.

وی عنوان کرد: تعریف و شاخص گذاری برای مدیر و مدبر لازمه کار است، به این دلیل که سرنوشت مردم و کشور در اختیار فردی قرار داد که دارای چنین ویژگی است، برای همین باید شفاف سازی در این موضوع شود.

تمام تمهیدات بهداشتی برای حضور پرشور مردم در انتخابات اندیشیده است           

جوکار در ادامه درباره تمهیدات اندیشیده شده بهداشتی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهور و شوراها گفت: وزارت کشور در این باره تدابیری را اندیشده و اقدامات حداکثری در راستای رعایت های پروتکل های انجام داده است تا مردم با اطمینان خاطر در انتخابات شرکت کنند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ادامه داد: امیدواریم که همانطور که مردم به سلامت شان توجه دارند مسئولین رعایت همه جوانب را داشته باشند.

وی خاطر نشان کرد : امیدواریم که مردم در سایه سلامت بتوانند با حضور در پای صندوق های رای چهار سال آینده سیاسی خود را به خوبی رقم بزنند.