حضور مهدی چمران در پای صندوق رای، حرم‌ حضرت عبدالعظیم (ع).

چمران در انتخابات