یک کاربر در توئیتی نوشت: حاج علی زاکانی رفت در حسینیه جماران رأی داد.

معنادار و نقطه‌زن؛ همان چیزی که از او سراغ داریم.

تویتر

زاکانی

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.