ابراهیم رئیسی ، رئیس جمهور جدید ایران زندگی پر فراز و نشیبی را تجربه کرده است و از کار در بازار و دستفروشی خود را به مسئولیت های مهم کشوری رسانده است و تلاش دارد تا برای آینده بهتر ایران قدمی موثر بردارد.

 

حجم ویدیو: 16.02M | مدت زمان ویدیو: 00:04:37