محمدصالح  جوکار نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور پرشور مردم در انتخابات گفت: مردم ایران همیشه شگفتی‌ساز بوده‌اند و دشمنان ما هیچگاه نتوانسته اند این موضوع را پیش‌بینی کنند و همواره از این حماسه سازی و شگفتی سازی ملت ایران حیرت زده شده‌اند.

وی افزود: انتخابات ۲۸ خرداد نیز حماسه دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی بود و مردم با حضور پرشور خود در انتخابات کشتی پشتیبانی حکم خود از نظام را نشان دادند و این مسئله باعث اقتدار بیشتر دولت بعد خواهد بود.

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس اظهار داشت: مردم ایران مشارکت در انتخابات و رای دادن را هم حق خود می‌دانند و هم وظیفه شرعی خود تا از نظام شان با حضور پرشور در صحنه حمایت کنند.

جوکار خاطرنشان کرد: نظام ما یک نظام انتخابی است و مردم مسئولین خود را از حد شوراها از سطح شوراهای محلی تا سطح رئیس‌جمهور خود انتخاب می‌کنند و بر خلاف آن نظامها انتصابی نیست

وی افزود: حضور چشمگیر مردم در پای صندوق‌های رای در ۲۸ خرداد حماسه است و  برای جبران این حضور و حمایت از دولت و حاکمیت توسط مردم باید دولت آینده با بهبود اوضاع معیشتی این حماسه سازی را جبران کند.

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس در پایان گفت: امیدواریم دولت آینده با ایجاد رونق در تولید و حل معضل بیکاری حماسه حضور مردم در انتخابات ۲۸ خودرو خرداد را جبران کند.