«مجید تخت روانچی » سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل ، در سخنرانی امروز (سه شنبه) خود در نشست شورای امنیت این سازمان که برای بررسی امنیت فضای سایبری برگزار شده بود، طی سخنانی گفت: فضای سایبری فرصت‌های طلایی را برای بشر فراهم می‌کند تا به طور مداوم تمام جنبه‌های زندگی خود را توسعه و ارتقا دهد. چنین توانمندی برجسته‌ای بایستی در سراسر جهان به ویژه در کشور‌های در حال توسعه ترویج شود و جلوی سوء استفاده از آن شامل ارتکاب اقدامات تجاوزکارانه، باج خواهی، تهدید و استفاده از زور و دخالت در اموری که در صلاحیت داخلی هر کشور بوده و موجب نقض حاکمیت ملی آن‌ها می‌شود را گرفت.

تخت روانچی با اشاره به این که طی سال‌های اخیر شاهد روند نگران کننده‌ای از اتهام زنی‌های سیستماتیک برخی از کشور‌ها به کشور‌های دیگر و انتساب انجام حملات سایبری یا فعالیت‌های مشابه در فضای سایبری به آن‌ها بوده ایم، دلیل این اتهام زنی‌ها را صرفا انگیزه‌های سیاسی عنوان کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران، خود یکی از قربانیان حملات سایبری از طریق ویروس مخرب رایانه‌ای استاکس نت است که توسط آمریکا و اسرائیل به طور مشترک برای آسیب زدن به تاسیسات هسته‌ای صلح آمیز ایران ساخته شده بود.

وی اضافه کرد: فضای سایبری و تکنیک‌ها و فناوری‌های مرتبط با آن بایستی منحصراً برای اهداف صلح آمیز مورد استفاده قرار گرفته و برای این منظور، کشور‌ها باید با همکاری، مسئولیت پذیری و مطابقت کامل با قوانین بین المللی قابل اجرا اقدام کنند.

این دیپلمات ارشد ایرانی بیان کرد: مجمع عمومی سازمان ملل بایستی به تلاش‌های خود برای توسعه و تدوین اصول و هنجار‌های بین المللی مورد نیاز فضای مجازی ادامه دهد و در این زمینه ایران آمادگی دارد در تلاش مجمع عمومی در جهت تدوین اصول و هنجار‌های مورد نیاز فضای سایبری مشارکت کند.