انتخابات در کشور ما نماد آزادی و مردم‌سالاری دینی است. مردم دنیا بخوبی در انتخابات اخیر تجلی نظام مردم‌سالار مبتنی بر آموزه‌های دینی را از دریچه رسانه‌ها مشاهده کردند. یکی از تفاوت‌های عمده‌ای که انتخابات و دموکراسی در کشور ما با سایر کشورها دارد، دینی بودن این دموکراسی است. در سایر کشورها مردم با انگیزه‌های سیاسی و اجتماعی صرف، پای صندوق‌های رای حاضر می‌شوند اما در ایران اسلامی مردم به مشارکت در انتخابات به‌عنوان یک حسنه و یک عمل صالح نگاه می‌کنند. نه‌تنها در بخش انگیزه، بلکه در مبانی هم ما با دموکراسی غربی در تضاد هستیم. آنها بر اساس مبانی لیبرالیسم و اومانیسم دموکراسی خود را بنا نهاده‌اند در حالی ‌که دموکراسی در کشور ما بر مبنای آموزه‌های توحیدی و معارف اسلامی بنا نهاده شده است. همه اینها باعث شده جمهوری اسلامی یک نسخه جدید از دموکراسی را ارائه دهد که مورد توجه کشورهای دنیا و کشورهای جهان اسلام قرار گرفته است. 

نباید فراموش کنیم بسیاری از کشورهای جهان اسلام به کشور ما به عنوان مرجع و پناهگاه فکری و علمی خود نگاه می‌کنند. ایران پیشتاز پیشرفت‌های علمی و جلودار حرکت تمدنی اسلامی است. نسخه‌هایی که در ایران تدوین و عملیاتی می‌شود، محدود به ایران نمی‌ماند، بلکه تبدیل به الگوهای فکری و عملی برای جوانان و نخبگان جهان اسلام می‌شود. امروز نظریه مردم‌سالاری دینی که از سوی ایران اسلامی مطرح و پخته و کارآمد شده، به عنوان یکی از مفاهیم انقلاب اسلامی به مثابه یک روش حکمرانی که جایگزین حکومت استبدادی و حاکمیت دموکراسی غربی است، راه سومی را پیش پای کشورهای منطقه باز کرده است.  

خروجی انتخابات اخیر، به‌رغم همه فشارها، تهدیدها و نابسامانی‌های اقتصادی اثبات کرد مردم ایران، پای نظام اسلامی و جمهوری اسلامی و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند و نظریه مردم‌سالاری دینی به اوج پختگی خود رسیده است، به طوری که سلیقه‌های مختلف سیاسی به این بلوغ نائل آمده‌اند که صندوق رای را به‌ عنوان بلندگوی نظرات خود و مسیر ایجاد تغییر و تحول در کشور به حساب بیاورند و همه این افعال سیاسی هم، نه‌تنها به عنوان یک فعل اجتماعی و وظیفه ملی، بلکه بر بستر انجام تکلیف دینی و با یک رویکرد دینی انجام می‌شود. 

دکتر سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی