علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در هفتمین نشست طرح تحول محلات کشور که با حضور نمایندگان دستگاه‌ها در محل وزارت کشو ر برگزار شد با اشاره به اینکه توسعه کسب و کار‌های محلی و خرد عاملی تعیین کننده در کاهش فقر و افزایش اشتغال در محلات و مناطق حاشیه نشین کشور است؛ گفت: کسب و کار‌های محلی و خرد، حوزه عمل افراد بیشتری را در اقتصاد یک کشور شامل می‌شود و همین امر زمینه ساز کاهش فقر و افزایش تولید در یک کشور می‌شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره به توسعه مشاغل خانگی به عنوان یکی از ضرورت‌های جدی در محلات کشور اشاره کرد و گفت: مشاغل خانگی در بخش‌های مختلف از پوشاک تا صنایع دستی و سایر حوزه‌ها می‌تواند بخش مهمی از مشکل بیکاری را در محلات کشور حل کند.

آقا محمدی با بیان اینکه این مشاغل از مزیت‌های مختلفی نظیر کاهش هزینه دستمزد، بازار مناسب خرید، کاهش هزینه سوخت و تجهیزات، مزایای کار در منزل به خصوص برای معلولان برخوردار است؛ تصریح کرد: توسعه این کسب و کار‌ها جزو اولویت‌های جدی محلات است و در این خصوص باید با تمام تلاش و کمک گیری از دستگاه‌های ذی ربط زمینه فعالیت را در محلات تسهیل کنیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از صحبت هایش با تاکید بر اینکه توسعه و پیشرفت با تقویت مردم و محلات صورت می‌گیرد؛ خاطر نشان کرد: اشتغال پایدار در جهان به عنوان یک مدل پذیرفته شده و در همه جای جهان به تجربه دیده شده که راه دستیابی به اشتغال پایدار توسعه کسب و کار‌های خرد و پربازده است و برای همین باید در کشور این موضوع مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی اضافه کرد: نباید همواره در اشتغال و کارآفرینی نگاه‌ها صرفا متوجه دولت باشد و باید در موضوع اشتغال نگاهی اجتماع محور و مردم محور داشت.

آقا محمدی دراین باره گفت: طرح‌های کوچک مقیاس راهگشای امروز اقتصاد کشور است و باید با شناسایی ظرفیت‌های تولیدی در کشور به سمت احیای مشاغل خرد و کوچک در کشور رفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص گفت: بسیاری از محلات و مناطق روستایی کشور در حوزه صنایع دستی و سنتی فعال و پیشگام بوده اند و باید مطابق با نیاز‌های جدید این صنایع در کشور احیا شود.

آقا محمدی با تاکید بر اینکه مشاغل کوچک مقیاس محرک بخش بدنه پایین جامعه است؛ گفت: رونق و گسترش این دست از صنایع اتفاقا بخش‌های نیازمند و فقیر کشور را پوشش می‌دهد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه نتیجه تحول محلات در کشور، تحول اقتصاد کلان کشور است؛ گفت: باید به این موضوع به مثابه یک مساله ملی نگاه کرد و در این عرصه تمام ظرفیت‌ها و راهکار‌های ممکن به کار گرفته شود.

وی خاطر نشان کرد: خاصیت توسعه اقتصادی، اجتماعی شدن تولید و کارآفرینی است و برای رسیدن به این مقصود باید از نگاه غالب و مسلط دولتی و متمرکز در کار و اشتغال آفرینی خارج شویم و توسعه را مردمی ببینیم.

آقا محمدی اضافه کرد: برای مردمی کردن توسعه راهی جزء ظرفیت سازی اقتصادی برای محلات و بدنه عمومی جامعه متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی و مزیت نسبی شان وجود ندارد.