عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه  نشست شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جلسه شورای اجتماعی امروز موضوع مرکز رصد اجتماعی که مورد تاکید و توصیه مقام معظم رهبری بود را بررسی کردیم.

وی افزود: جامعه فعال و پویاست؛ اگر بخواهیم جامعه را در عرصه‌های مختلف مدیریت کنیم باید دارای اطلاعات و آمار از رفتار جامعه در موضوعات، زمان‌ها و جغرافیای مختلف باشیم. مرکز رصد اجتماعی کار خود را شروع کرده و وزارت کشور به عنوان مسئول این حوزه گزارشات دستگاه‌های متخلف مثل پلیس، بهزیستی و ... را بررسی می‌کند؛ تمامی دستگاه‌ها باید با این مرکز ارتباط بگیرند تا بتوانیم اطلاعات بهتری را دریافت کنیم.

رحمانی فضلی بیان کرد: پیش از این هر دستگاه به صورت مستقل در حوزه اجتماعی اقدام می‌کرد و یک دستگاه واحد نداشتیم، اما امروز تمامی دستگاه‌ها به این مرکز متصل می‌شوند و داده‌های خود را وارد می‌کنند؛ همچنین تمامی دستگاه‌ها می‌توانند از این داده‌ها استفاده کنند.

وزیر کشور تصریح کرد: از تمامی دستگاه‌های اجرایی می‌خواهیم که همکاری کنند تا بتوانیم این تحول را ایجاد کنیم.