یک مسئول عالیرتبه اروپایی در گفت‌وگو با شبکه الجزیره تاکید کرد: مذاکرات پرونده هسته ای ایران نمی تواند تا ابد ادامه داشته باشد و زمان به سود طرف های مذاکره کننده نیست.

وی گفت: مذاکرات هسته‌ای ایران با پیچیدگی هایی رو به رو است اما در نهایت رسیدن به توافق امکان پذیر است.

این مسئول اروپایی گفت که دادن تضمین های سیاسی و حقوقی به تهران امری سخت است و این مساله غیرقابل تحقق است.

وی همچنین تاکید کرد که واشنگتن در چارچوب مشخص و نه به هر قیمتی اراده صادقانه در رسیدن به توافق با ایران دارد.