مایکل لینک، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در سخنرانی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد: ما به این نتیجه رسیدیم که شهرک‌سازی‌های اسرائیل در کرانه باختری در سطح جنایت جنگی است و این نتیجه جامعه جهانی را ملزم می‌کند به اسرائیل تعهد دهد که اشغالگری غیرقانونی‌اش و نادیده گرفتن قوانین و رویکردهای بین‌المللی نمی‌توانند بدون هزینه ادامه یابند.

لینک در ادامه گفت: شهرک‌سازی‌ها ممنوعیت مطلقی را که به هیچ قدرت اشغالگری اجازه انتقال بخشی از ساکنان غیرنظامی‌اش به منطقه اشغالی را نداده و این مساله طبق قوانین دادگاه کیفری بین الملل، در تعریف "جنایت جنگی" قرار می‌گیرد، نقض می‌کند.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل افزود: استمرار مصادره اراضی فلسطینی‌ها و حمایت از شهرک‌ها، اقدام اسرائیل در الحاق واقعی کرانه باختری به اراضی اشغالی را بیشتر تقویت می‌کند.

در حالی که بسیاری از کشورهای جهان شهرک‌سازی‌ها را نقش قوانین بین‌المللی می‌دانند، رژیم صهیونیستی مخالف این مساله بوده و هیات این رژیم در سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای، ضمن مخالفت با گزارش لینک ، آن را تازه‌ترین گزارش "یک‌جانبه و جانبدارانه" علیه اسرائیل خواند.

همچنین این رژیم به این دلیل که انتصاب لینک در این سمت را قبول ندارد و با آن همکاری نمی‌کند، نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل را تحریم کرده و در آن شرکت نکرد.

نماینده آمریکا، نزدیک‌ترین همپیمان رژیم صهیونیستی که به عنوان ناظر در شورای حقوق بشر سازمان ملل حضور دارد، در نشست این شورا صحبتی نکرد.

اما نماینده اتحادیه اروپا در سازمان ملل گفت: شهرک‌سازی‌ها بر اساس قوانین بین‌المللی غیرقانونی هستند و این موضعگیری بیشتر کشورها است.

آیلت شاکد، وزیر امور داخلی رژیم صهیونیستی نیز روز جمعه مدعی شد: شهرک آویتار واقع در نزدیکی روستای بیتا در شهر نابلس (شمال کرانه باختری) در صورتیکه مشخص شود که اراضی آن بدون مالک هستند، به یک شهرک دائمی تبدیل خواهد شد.

تل‌آویو پیشتر با شهرک‌نشین‌هایی که این شهرک را در کوه صبیح در اراضی شهرک بیتا احداث کرده و تا زمان بررسی ابعاد حقوقی تبدیل این کانون به یک شهرک دائمی موقتا آنجا را تخلیه کرده‌اند، به توافقی دست یافت.

در واقع شهرک‌نشین‌ها اولین بار این کانون را در سال ۲۰۱۳ ایجاد کرده و آن را آویتار نا گذاشتند.