محمد زارع فومنی دبیرکل حزب مردمی اصلاحات درباره وضع فعلی جریان اصلاح طلب گفت: معتقدم که جریان اصلاحات نیاز به پوست اندازی بزرگی دارد و باید فکر و اندیشه و برنامه‌هایی که تا الان به این جریان ضربه زده و افرادی که تا امروز به اسم اصلاح طلبی به قدرت طلبی پرداخته، به این جریان ضربه زدند و اصلاحات را به این جا رساندند که اعتماد مردمی خود را از دست بدهد کنار بروند و به یک بازنگری بسیار  شدید و به زلزله ۸ ریشتری نیاز دارد تا بتواند دوباره خود را بازسازی کند و در آینده بتواند در فرآیند‌های حکومتی خود را جای دهد.

او ادامه داد: اصلاحات باید  یک خانه تکانی گسترده انجام دهد و حلقه‌های نیاوران، حلقه‌های قدرت و استمرار طلب را از خود کنار بگذارد. افراد قدیمی باید کنار بروند و اریکه فعالیت به دست جوان‌ها بیفتد و اجازه دهند که اصلاحات پوست اندازی کند. معتقدم که افرادی نظیر رئیس دولت اصلاحات، موسوی خوئینی‌ها، افراد درون مجمع روحانیون، کارگزارانی‌ها، بهزاد نبوی و همه افرادی که قدرت اصلاحات را در دست دارند  باید بازنشسته شوند. 

زارع فومنی تاکید کرد: حزب مردمی اصلاحات تاثیرگذارترین حزب در انتخابات شد و این نشان می‌دهد که وقتی رهبری یک جریان بتواند سازمان دهی خوبی داشته باشد نتایج خوبی هم خواهد گرفت؛ مهم نیست که چقدر در قدرت نقش آفرینی کنید، بلکه مهم این است که در ایجاد فکر و اندیشه مورد استقبال مردم قرار بگیرید.

این فعال سیاسی اصلاح طلب تشریح کرد: ما در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در ۲۸ استان برای سید ابراهیم رئیسی ستاد زدیم، زیرا ما او را یک اصلاح گرا می‌دانیم و بسیاری از اصلاح طلبان و روزنامه نگاران هم از او حمایت کردند و یک جریان سازی بزرگی در کشور صورت گرفت که باعث یک هم‌فکری بزرگ در کشور شد، اما متاسفانه جریان اصلاحات به دو طیف قدرت طلبان یا استمرار طلبان و خواهان اندیشه اصلاحات تقسیم شده است؛ ما به عنوان یک حزب نئو اصلاح طلب با تفکرات اصلاح طلبانه آن افراد مخالفیم، زیرا معتقدیم که این‌ها دیگر خسته شده اند و باید استراحت کنند.