حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان در رشته توییتی نوشت:

خوزستان آب ندارد⁩ دقیقا مانند اصفهان. دو استان مصداق این ضرب المثلند که «آب در کوزه و ما تشنه لبان می‌گردیم»

۱- خوزستان چوب بی لیاقتی مدیران اجرایی را میخورد که سالیانه، چندین میلیارد مترمکعب آب شیرین را به خلیج فارس می ریزند و دشت‌های خوزستان و ⁧ هورالعظیم⁩ را خشکاندند.

۲- اصفهان را هم به اسم برخورداری نابود کرده اند؛ حال آنکه هم اکنون ۴۳۷شهر و روستای اصفهان ⁧ آب آشامیدنی⁩ هم ندارند.

‌همزمان ⁧ مافیای فولاد پتروشیمی⁩ هم درحال چپاول سرمایه های اصفهان و خوزستانند.

‌آقای ⁧ رئیسی⁩ آب رفته را به زاینده‌رود و ‌‌کارون بازگردانید تا ⁧ اعتماد از دست رفته⁩ احیاء شود.

۳- زاینده‌رود، استانهای اصفهان و یزد و چهارمحال و بختیاری را سیراب می کند و با خشکاندن آن طعم گز اصفهان تا خیار و ⁧ پشمک یزد⁩ تلخ شده است. ⁧ 

صنایع⁩ یزد را تعطیل کرده و ۴۰۰هزار درخت کهن و قدیمی و بیش از ۳۰ هزار هکتار از باغات قدیمی استان اصفهان را خشکانده است.

۴- اصفهان و خوزستان برادرند؛⁩ چه در زمان جنگ تحمیلی و چه در بحران آب. دو استان مصداق این ضرب المثلند که «آب در کوزه و ما تشنه لبان می‌گردیم»

مجمع نمایندگان استان اصفهان در کنار همکاران عزیز خوزستانی، یک صدا⁩، فریاد ⁧ اعتراض⁩ مردم به این بی تدبیری‌ها خواهد بود تا نشاط و حیات را برگردانیم.