تیراندازی مستقیم اغتشاشگران به سمت ماموران نیروی انتظامی در منطقه شلنگ آباد را مشاهده می‌کنید.