به گزارش افکارنیوز، حسنعلي نوري در گفتوگو با ايسنا، اظهار كرد: تا زماني كه اعتبارنامهي منتخبان حوزههايي كه صحت انتخاباتشان تاييد نشده، صادر نشود، ورود اين منتخبين به مجلس رسميت پيدا نميكند.

وی تاکید کرد: ما منتظر اعلام نظر شورای نگهبان هستیم و به محض این‌که شورای نگهبان صحت انتخابات پنج حوزه باقیمانده را تایید کرد اعتبارنامه منتخبین را به سرعت صادر می‌کنیم.

آباده، تويسركان، ايلام و بهبهان پنج حوزه انتخابيه هستند كه شوراي نگهبان هنوز صحت انتخاباتشان را تاييد نكرده است.